Avtokatalizator: muammolar va ulardan qanday qochish kerak