Belorussiyada rekord tezlikni oshirish qayd etildi